Back to top

Regulamin konkursu "Konkurs Toruński"

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Konkursu jest Sołtys wsi Książenice, Aleksandra Jankowska (zwana dalej Organizatorem) wraz z Radą Sołecką Książenic.
  2. Nagrodą za uczestnictwo w Konkursie będzie możliwość wzięcia udziału w spotkaniu wyjazdowym do Torunia, 22 kwietnia 2017 r.
  3. Każda ankieta nagrodzona w konkursie upoważnia do udziału w spotkaniu wyjazdowym.
  4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba zamieszkała stale na terenie wsi Książenice.
  5. W Konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, ale na czas wyjazdu do Torunia muszą mieć zapewnioną opiekę osób dorosłych.
    
 2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
  1. Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat Torunia.
  2. Uczestnictwo w Konkursie polega na uzupełnieniu ankiety konkursowej, odpowiedź może być również wykonana dowolną techniką plastyczną.
  3. Ankiety konkursowe należy przekazywać do 2 kwietnia 2017 r.
  4. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
  5. Praca musi być opatrzona czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz kontaktowym numerem telefonu uczestnika.
  6. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną ankietę.
  7. W ankiecie nie można używać słownictwa uznawanego powszechnie za obraźliwe.
  8. Ankietę można uzupełnić:
   na stronie internetowej, pod adresem ksiazenice.pl/konkurs
   osobiście na formularzu dostępnym w cukierni „Oliana”
  9. Po terminie zgłoszeń Sołtys i Rada Sołecka wylosują zwycięskie ankiety i skontaktują się telefonicznie z ich autorami.
    
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator, wedle swego uznania może wykluczyć pracę z konkursu, jeśli ta nie spełnia wymagań regulaminu Konkursu, lub jest nie na temat.
  2. Organizator dopełni wszelkich starań, aby Konkurs przebiegł uczciwie i bez zakłóceń.
  3. Nie ma możliwości wnoszenia reklamacji oraz żadnych innych roszczeń dotyczących Konkursu.
  4. Regulamin Konkursu oraz szczegóły odnośnie nagrody dostępne są u Organizatora oraz na stronie internetowej ksiazenice.pl/konkurs
ZałącznikWielkość
torun_plan_wycieczki.pdf1.48 MB
torun_regulamin_konkursu.pdf47.65 KB